Mysl se dovede léčit stejně,
jako je tělo schopné hojit rány.
Pojďme společně vytvářet
podmínky k uzdravení.

O MNĚ

Mgr. Jan Soukup, *1978, psycholog a psychoterapeut.

Svůj pracovní čas dělím mezi psychoterapii v soukromé praxi, grantový fundraising v neziskovém sektoru a spolupráci na výzkumné studii v NÚDZ.

Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Psychoterapii jsem se učil především v Institutu pro Gestalt terapii a v Gestalt Plus.

Pravidelně absolvuji individuální a skupinovou supervizi.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii, České psychedelické společnosti a České společnosti paliativní medicíny.

Mgr. Jan Soukup, psycholog a psychoterapeut

NABÍZÍM

POMOC SE ZVLÁDÁNÍM  SMUTKU A ÚZKOSTI
Tyto pocity důvěrně zná mnoho lidí. Pojďme prozkoumat jejich kořeny a objevit způsoby, jak smutek a úzkost začlenit do života tak, aby nepřekážely pocitům radosti, štěstí a spokojenosti.

DOPROVÁZENÍ PROCESEM ŽIVOTNÍ KRIZE, ZTRÁTY A TRUCHLENÍ
Některým věcem není možné se vyhnout. Přijměte pozvání kráčet touto náročnou cestou společně. Připojíme se k množství lidí, kteří šli před námi. Věřím, že každý člověk najde sílu a schopnosti nést odkaz těch, kteří nás opustili.

PSYCHOTERAPIE BĚHEM NEMOCI
Když vám diagnostikují nemoc, která výrazně omezuje nebo dokonce ohrožuje váš život, celý svět se změní. Psychoterapie pomáhá zmenšit stres, zlepšit komunikaci s blízkými a zdravotníky, mírnit intenzitu tělesných příznaků a pochopit souvislosti nemoci s vaší životní situací.

INTEGRACE PSYCHEDELICKÉ ZKUŠENOSTI
Moderní výzkum fungování mozku potvrzuje léčivý potenciál změněných stavů vědomí. Zkušenosti vzniklé užitím psychedelických látek nebo jinými metodami a přirozeně také sny si zaslouží následnou práci ku prospěchu jedince a komunity.

JAK PRACUJI

Naše setkání jsou důvěrná. Dodržuji Etický kodex Evropské společnosti pro psychoterapii.
Počet sezení si domlouváme individuálně. Doporučuji potkat se alespoň třikrát. Většinou se s klienty setkáváme jednou týdně, jednou za dva týdny nebo jednou měsíčně.
Službu poskytuji na základě živnostenského oprávnění: IČ 87122758.

Cena: 1200 Kč za 50 minut.
Platba je bezhotovostní, na účet 217514635/0300. Platí se předem nebo bezprostředně po konzultaci.
V případě, že se konzultace v dohodnutém termínu nemůžete zúčastnit, prosím informujte mě nejpozději 24 hodin předem, jinak účtuji 100% storno poplatek.
Doporučuji využít příspěvek zdravotních pojišťoven: VZP až 5000 Kč, ZPMV až 4000 Kč, ČPZP až 2500 Kč, ZPŠkoda až 2000 Kč.

KONTAKT

Konzultace probíhají v příjemném prostředí na adrese Nad Štolou 18, Praha 7 – Holešovice. Nejbližší zastávka tramvaje je Letenské náměstí. Parkování je možné na placených parkovištích v okolí.

Telefon: 732 450 627

Email: kontakt@psychoterapie-soukup.cz